top of page

הריקוד הזוגי

לכל זוג ריקוד משלו, ואין זוג אחד שרוקד ריקוד זהה לאחר. בטיפול אנחנו לומדים להכיר את הריקוד הזוגי ואת האופן שבני הזוג מצליחים לרקוד בהרמוניה ולהנות וגם את המקומות שבהם אנו מתקשים ו"דורכים אחד לשני על האצבעות". אם את או אתה קוראים שורות אלו ושוקלים פנייה לטיפול, אתם ודאי חשים צורך בשינוי או ברצון להבין לעומק את הדינמיקה הזוגית. אני מזמינה אותכם למסע של הבנה, של גילוי ושל שינוי.  כמטפלת אשאף לעבוד יחד עם הזוג ולגלות את הדינמיקה המקשה ומונעת מבני הזוג לספק מאווים אישיים וזוגיים. רגע משמעותי בטיפול הוא רגע שבו הזוג מזהה ומפנים את הדינמיקה וחש שמעתה יפנה את האנרגיה להימנעות מהדפוסים המגבילים ולבנייה של  מרחב חדש שיש בו אפשרויות נוספות הפועלות למענם ומאפשרות להתקרב במקום להתרחק מהמטרות ולא למאבק זה בזה.  

bottom of page