top of page

טיפול משפחתי

המשפחה שהקמנו או המשפחה שבאנו ממנה, הינה היצירה הכי אישית שלנו.. אנו מגיעים אליה עם  הכוונות הטובות ביותר: להקים בית חם  ואוהב לנו, לבני זוגנו ולילדנו. אבל לעיתים קרובות אנו מגלים שזה לא כל כך פשוט. מדוע טיפול משפחתי? בני המשפחה חולקים קשר ותלות ייחודיים שלרוב אינם מאפיינים קשרים אחרים – כאשר בן משפחה אחד מתקשה או סובל בני משפחה אחרים יושפעו ממצבו. כאשר במשפחה יש ילד חריג או כאשר הורה מתמודד עם מחלה, כאשר בני זוג עוברים גירושין או פטירה של דמות משמעותית במשפחה... כל החוליות של השרשרת יושפעו בצורה כזו או אחרת. בנוסף, כל משפחה היא מערכת ומייצרת נורמות ונהלים הנכונים עבורה בהתאם לנסיבות חייה ועברה. התמודדות המשפחה עם דרישות חיצוניות והלחצים שנולדים עלולים אף הם לייצר מתחים.

bottom of page