top of page

טיפול אישי

בטיפול אישי או פרטני יש שאיפה של המטפל והמטופל לבנות מרחב המאפשר התבוננות על חלקים מחייו של המטופל מתוך מטרה לגלות, להבין ולשנות. המרחב הטיפולי הוא יחודי, מהבחינה שהוא נועד כל כולו לייצר את אותה הסתכלות שלרוב אינה אפשרית בשטף החיים. מטופלים פונים לטיפול בגלל מגוון גדול של קשיים הברורים להם יותר או פחות. לעיתים הקשיים קשורים למערכות יחסים או לתחושת שייכות, לסימפטום המקשה עליהם כמו חרדה או קושי להתמודד עם סטרס. יהיו שיגיעו עם טראומה או אובדן בעברם ואחרים מתמודדים עם תהליך האובדן באלו הימים ויפנו לסיוע שיאפשר הקלה וסעד תוך כדי התהליך.

המרחב הטיפולי המאפשר עיבוד מעצם טבעו, כמעט תמיד, משפר את יכולתו של המטופל להתמודד, כי הוא מרחיב את יכולת ההכלה וההחזקה שלו. אפקט זה שלעצמו עשוי להוליד תפיסה שונה של הדברים. בנוסף לכך, החבירה של המטפל והמטופל מייצרת ברית שלעיתים קרובות יש בידיה לתרום ולכונן חוויה חדשה בעולמו של המטופל ואמונה ביכולת שלו לגבור על קשייו.

תבוניים ומוצלחים ככל שנהיה, לא תמיד בחיינו אנו עושים מקום לרגשות שלנו, לתדרים המקודדים את עולמנו הפנימי ולא תמיד אנו יודעים עד הסוף, מה קשה ,מה מקל ומה אנו רוצים או צריכים?

bottom of page